خرید برق از بورس انرژی

ارزان تر از قبض سنتی

بورس انرژی، برق تولید شده نیروگاه ها را در نرخ های مختلف ارائه می دهد…

فهرست موضوعات

– بورس انرژی چیست؟

– هدف از ایجاد بورس انرژی

– انواع بازار بورس انرژی

– چه کسانی امکان معامله در بورس انرژی را دارند

– عرضه کنندگان در بورس انرژی

– مزایا بورس انرژی

– فرآیند معامله در بازار برق بورس حامل‌های انرژی

– نحوه انجام معاملات در بورس انرژی

– نحوه محاسبه کارمزد معاملات در بورس انرژی