خرید برق از طریق بورس سبز

از بهترین روش های تامین برق صنایع

بورس سبز، برق تولید شده از روش های نوین سازگار با طبیعت را عرضه می نماید…

وزارت نیرو در ایران برای خرید برقی که از روش های سبز، نوین و تجدیدپذیر تولید می شود مشوق هایی هم در بخش تولید و هم در بخش عرضه ارائه می نماید. بنابراین مصرف کنندگان می توانند با سفارش گذاری خرید برق سبز در تابلو برق سبز در بازار بورس انرژی علاوه بر حمایت از روش های نوین و پاک تامین انرژی الکتریکی، از مشوق های قیمتی دولت بهره مند گردند.

محدودیت‌های استفاده از انرژی های فسیلی سبب شده است که سهم انرژی تجدیدپذیر روز به روز در سبد انرژی کشورها بیشتر ‌شود. در همین راستا سیاست‌گذاری‌ها در ایران نیز به سمت حمایت از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر حرکت کرده است و مصرف‌کنندگان برق ملزم به خرید یک درصد از برق خود از منابع تجدیدپذیر شده‌اند که می‌توانند با حضور در تالار برق سبز بورس انرژی ایران این برق را تامین کنند…