خرید برق

به موجب مصوبه مورخ 1394/11/10 به شماره 145937/ت 50999 هـ هیات محترم وزیران، موضوع تسهیل امور مربوط به اتصال به شبکه، ترانزیت انرژی الکتریکی و تضمین تحویل برق و پشتیبانی قراردادهای دو جانبه از جمله وظایف و تعهدات وزارت نیرو به شمار می‌رود. همچنین مطابق مصوبه هیات وزیران مورخ 20/07/1399 به شماره 82357/ت 57467 هـ، و مصوبه وزارت نیرو به تاریخ 02/09/1399 به شماره 100/30/34585/99 کلیه مشترکین صنعتی با دیماند بالای 5 مگاوات موظف به تأمین برق خود از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش­های متداول در بورس انرژی می­باشند. لذا موضوع انعقاد قراردادهای دو جانبه از پشتوانه‌ها و حمایت‌های قانونی لازم برخوردار می‌باشد.

از جمله مهم ترین مزایای قراردادهای دو جانبه برای مشترکین صنعتی:

  1. کاهش  هزینه‌های برق مصرفی صنایع (برای اطلاع از مقدار کاهش هزینه به بخش آنالیز هزینه مراجه فرمایید)
  2. ملاحظات مربوط به برنامه‌ خروج قابل‌برنامه‌ریزی در قالب تفیذ اختیار به مشترک جهت کاهش قدرت ماهیانه اعلامی تا صفر مگاوات در یک نوبت در طول مدت قرارداد لحاظ شده است.
  3. امکان پرداخت توافقی و منعطف
  4. تضمین دریافت برق به صورت پایدار و مطمئن توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، حتی در صورت عدم توليد انرژي توسط نيروگاه به دلايلي نظير تعميرات، خروج اضطراري و محدوديت واحد تولیدی
  5. قرار گرفتن مشترک صنعتی در اولویت آخر اعمال مدیریت مصرف (خاموشی)