بررسی روند محاسبات قبوض صنایع مشمول و غیر مشمول بند ط تبصره 15 قانون بودجه 1401

با توجه به بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰1، کلیه مشترکین با دیماند بالای ۵ مگاوات و فعال در صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه (به پیوست جزئیات مشترکین مدنظر قانون تقدیم می گردد) باید هزینه برق خود را معادل متوسط قیمت خرید تضمینی برق و خرید برق از نیروگاه های تجدید پذیر پرداخت نمایند. حال اگر مشترکین فوق الذکر، انرژی مصرفی خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه و یا بورس انرژی تامین نمایند، می توانند تا حدودی برق خود را با قیمت کمتر تامین نمایند. جهت روشن شدن موضوع، به تصویر زیر توجه فرمایید. همانطور که ملاحظه می گردد، دو ردیف عدد ذکر گردیده است. ردیف اول متوسط قیمت خرید تضمینی برق می باشد و ردیف دوم متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی در خرداد ۱۴۰1 می باشد. این اعداد هر ماه توسط شرکت توانیر به روز رسانی شده و مبنای محاسبات در آن ماه می گردد. در صورت عدم تامین برق توسط مصرف کننده از طریق قرارداد دو جانبه و یا بورس انرژی، عدد درج شده در ردیف اول باید به طور کامل پرداخت گردد. در صورت خرید برق از طریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی، مصرف کننده به میزانی که برق خود را تامین نموده است، فقط اختلاف درج شده در ردیف ۱ و ۲ را به توانیر پرداخت نموده و به هر میزان که از عدد ذکر شده در ردیف دوم، برق خود را ارزانتر تامین نماید، به همان میزان سود نموده است. بدیهی است هر چقدر میزان خرید از طریق قرارداد دو جانبه بیشتر باشد، انتفاع مصرف کننده بیشتر خواهد بود. لازم به ذکر است سایر اقلام صورت حساب همچون ترانزیت، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، آبونمان، تجاوز از دیماند و … کماکان به جای خود باقی است.

Call Now Button