به منظور ایجاد امكان بهره برداری کامل از ظرفيت مولدهای مقياس کوچک در ایام گرم سال 1402 و در راستای تسهيل اجرای برنامه های مدیریت مصرف توسط مشترکين مصارف توليد (صنعت و معدن) و سایر مصارف و با هدف تسهيل تأمين برق به ویژه در اوقات اوج مصرف بحرانی و همچنين افزایش مشارکت مشترکين شبكه برق کشور، مقرر شد.

به منظور ایجاد امكان بهره برداری کامل از ظرفيت مولدهای مقياس کوچک در ایام گرم سال 1402 و بهره مندی از مزایای این مولدها، نرخ خرید برق توليدی مولدهای مقياس کوچک متصل به شبكه توزیع، نرخ خرید برق از این مولدها مطابق جدول زیر تعيين میشود

ایام گرم برای سال 1402 از ابتدای اردیبهشت ماه تا انتهای مهر ماه می باشد.
در تعيين نرخ های جداول فوق سه بازه مساوی هشت ساعته در نظر گرفته شده است. درصورت تغيير ساعات کمباری، ميانباری و پرباری، به منظور ترغيب بيشتر مولدها به توليد در ساعات پيک، شرکت توانير و شرکت مدیریت شبكه مجازند متناسب با بازه های جدید، نرخ های فوق را با اعمال ضرایب طوری تغيير دهند که ميانگين وزنی نرخ در 24 ساعت جدول فوق تغيير نكند.نرخ های فوق برای نيروگاه های کمتر از 100 مگاوات، غير از نيروگاه های فوق الذکر (توليد پراکنده متصل به شبكه توزیع) با ضریب هشت دهم (0.8) محاسبه میشود

 

صورتجلسه 380 هیات تنظیم بازار برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button