قیمت برق امروز

حداکثر قیمت ساعتی:

1,055,360 ریال بر مگاوات ساعت

میانگین قیمت روزانه:

1,052,050  ریال بر مگاوات ساعت

حداقل قیمت ساعتی:

1,040,906  ریال بر مگاوات ساعت


خدمات شرکت
تامین برق صنایع
خرید برق
مشاوره
راهکارها

ویژگی ها و تمایزات

  • نرخ های قابل مذاکره
  • شرایط پرداخت مناسب
  • انعطاف در میزان مصرف دوره ای مشترکین
  • امکان خرید ماهانه بصورت دوجانبه و بورس
  • آنالیز رایگان قبوض و محاسبه مقدار بهینه قرارداد دوجانبه برای مشتریان شرکت
  • مشاوره رایگان انواع روش های تامین برق با توجه به نیاز مشترکین

0

تعداد مشترکین

0

نیروگاه های طرف قرارداد

0

مگاوات فروخته شده

اخبار صنعت برق

خبر تحلیلی