مقدمه

تامین برق مصرف کنندگان صنعتی علی الخصوص مشرکین بالای یک مگاوات یکی از موضوعاتی است که علاوه بر اهمیت اجرایی، تامین بهینه آن می تواند نقش به سزایی در مدیریت هزینه های کلی مجموعه داشته باشد. به منظور فراهم سازی فضای شفاف و رقابتی مبادلات برق بین عرضه کنندگان و خریداران برق ضروری است تا چهارچوب و سازگار فعلی تعاملات بین بازیگران مختلف در صنعت برق مورد بازنگری قرار گیرد. بدیهی است بازنگری در چارچوب و سازگار مزبور باید با توجه به قوانین و مقررات موجود، ساختار درآمدی و هزینه ه­ای صنعت برق، ساختار تعرفه‌ها و هزینه­ های ضروری در صنعت صورت پذیرد. بنابراین با توجه به لزوم تغییر فضای معاملات در صنعت برق و با لحاظ محدودیت های مزبور در این مقاله ساز و کار وزارت نیرو برای مبادلات برق تشریح شده است. خواندن این نوشته را مخصوصاٌ به مشرکین بالای یک مگاوات توصیه می نماییم.

 

خرید برق بالای یک مگاوات شرکت توسعه تجارت انرژی توان

اهداف

سازوکار ارائه شده اهدافی را بدنبال دارد که عبارتند از:

  • اصلاح نحوه ایفای نقش دولت از واسط مبادلات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق به سیاستگذار و تنظیم­ گر علی الخصوص مشترکین بالای یک مگاوات

  • بهره مندی حداکثری از مزایای بورس انرژی در تخصیص منابع در صنعت برق از جمله:

  • ارتقای امنیت و قابلیت اطمینان تامین برق با بهره گیری از ساز وکار بورس در انتقال سریع و کارای اطلاعات عرضه و تقاضا به منظور رفع سریع مشکلات و کمبودهای بالفعل و بالقوه
  • کاهش ریسک‌های و هزینه های معاملاتی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

 

شیوه مبادله و تامین برق و تسویه معاملات

عرضه کنندگان و خریداران برق با محوریت بورس انرژی و متناسب با مقررات ناظر به معاملات برق در بورس انرژی و با رعایت چارچوب مشخص شده معاملات خود را از طریق دو تابلو در بورس انرژی صورت خواهند داد.

 

مشترکین بالای یک مگاوات بخوانند

 

تابلوی اول و نکات آن برای مشرکین بالای یک مگاوات

  کلیه عرضه کنندگان برق بایستی در سقف اعلام شده توسط شرکت مدیریت شبکه، انرژی الکتریکی تولیدی خود را در تابلو اول عرضه کنند و کلیه مشترکین بالای یک مگاوات،شرکت­های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت‌های خرده‌فروشی برق بایستی برق مورد نیاز خود را در سقفی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق به بورس انرژی اعلام می شود در تابلو اول خریداری نمایند.روند عرضه و تقاضا در بورس انرژی برای 24 ساعت شبانه­روز صورت خواهد گرفت و تا زمان راه اندازی سازگار ساعتی معاملات و زیرساخت‌های ثبت ساعتی عرضه و تقاضای برق در سه نماد پرباری کم باری و میان باری هر روز انجام می شود.

صورتحساب خریداران برق به ازای مصرف مازاد بر مقدار خریداری شده در تابلو اول  یا قراردادهای دوجانبه، با شرط رعایت سقف مجاز اعلام شده توسط شرکت مدیریت شبکه با ضریب 2/1 از حداکثر قیمت پذیرفته شده نیروگاه‌ها در بازار برق در آن ساعت صادر خواهد شد.در صورتی که خریداران برق در تابلو اول اقدام به خرید برق بر اساس شرایط اعلامی شرکت مدیریت شبکه نمایند و در زمان تحویل بنا به ملاحظات فنی و سایر علل برق آنها قطع شود شرکت توانیر موظف است از طریق شرکت های برق منطقه ای یا شرکت های توزیع، به ازای میزان برق تحویل نشده، 3/1 متوسط قیمت نماد مورد معامله در تابلو اول در آن دوره را به منظور جبران خسارت وارده به خریداران به در صورت حساب آنها منظور کند. در صورتی که عرضه کننده برق در زمان تحویل به علت شرایط فنی یا سایر شرایط پیش آمده امکان تحویل برق به مالک شبکه را نداشته باشد به منظور جبران خسارت مطابق رویه های جاری اقدام خواهد شد.

 

تابلو دوم: برق سبز

نیروگاه‌های تجدیدپذیر مجاز هستند برق خود را در تابلو برق سبز عرضه نماید در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات مجازند برق مورد نیاز خود را از طریق تابلو برق سبز به صورت تبادل فیزیکی یا خرید گواهی تولید برق تجدیدپذیر تامین نمایند. پس مشترکین بالای یک مگاوات بهتر است با این تابلو نیز آشنا باشند.

سازمان انرژی­ های تجدید پذیر و بهره ­وری انرژی برق (ساتبا) می بایست سقف انتشار سالانه گواهی های تولید برق تجدیدپذیر در ابتدای هر سال با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه تعیین و اعلام نماید و شرکت توانیر گواهی های تولید برق تجدید پذیر در قبوض خریداران برق و مشخصات اعلامی به دارندگان گواهی ها اعمال می ­نماید. بر این اساس شرکت توانیر تضمین می‌نماید که شرکت‌های مالک یا بهره‌بردار شبکه به میزان گواهی های ارائه شده توسط مصرف کنندگان موظف به تحویل برق به دارندگان این گواهی ها باشند و یا از میزان تعهدات صنایع موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان دستگاه‌های اجرایی و سایر مشترکینی که موظف به تأمین بخشی از برق خود را از طریق انرژی تجدید پذیر هستند کسر نماید.بنابراین مشترکینی که موظف به تامین بخشی از برق خود از طریق انرژی های تجدید پذیر هستند مجاز می باشند برق مصرفی خود را از طریق تابلو سبز به صورت فیزیکی یا گواهی تولید برق تجدیدپذیر خریداری نمایند.چنانچه مشترکین مشمول نسبت به خرید برق تجدیدپذیر اقدام نکنند، بهای برق این مشترکین که می توانند مشترکین بالای یک مگاوات باشند را به نرخ حداکثر قیمت نماد معامله تابلو برق سبز یا متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر هرکدام که بیشتر باشد در آن دوره در صورت حساب ایشان اعمال میگردد. لازم به ذکر است شرکت های تولید رمز ارز مجازند برق خود را از طریق تابلو برق سبز خریداری نمایند. چنانچه برق خریداری شده در تابلو برق سبز به دلیل محدودیت‌های شبکه برق به آنها قابل تحویل نباشد شرکت توانیر باید از طریق شرکت برق منطقه‌ای یا شرکت توزیع به میزان برق تحویل نشده، 4/1 متوسط قیمت نماد مورد معامله در تابلو سبز در آن دوره را به منظور جبران خسارت وارده به خریداران برق در صورت حساب آنها منظور نماید.

در صورت عدم فروش برق عرضه شده به صورت فیزیکی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر ساتبا مبلغ معادل ۷۰ درصد متوسط قیمت نماد مورد معامله تابلو برق سبز در دوره تولید را، حسب درخواست به ایشان پرداخت نماید.همچنین شرکت مدیریت شبکه موظف است امکان عرضه برق توسط سازمان را در تابلو برق در حال به نیروگاه مجازی فراهم آورد.

 

مقررات مدیریت مصرف

شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه باید تامین برق خریداران برق و مشترکین بالای یک مگاوات را به میزانی که از طریق بورس انرژی خریداری کرده ­اند تضمین کنند به نحوی که مشمول اعمال برنامه های مدیریت مصرف نشوند. همچنین این دو شرکت تدابیر لازم جهت ممانعت از مصارف مازاد بر سر­جمع سقف مجاز و برق خریداری شده از تابلو سبز را فراهم نمایند. با این حال چنانچه خریداری، مازاد بر مجموع سقف تعیین شده و برق خریداری شده تابلوی سبز، از شبکه، برداشت(مصرف) نماید، بهای برق به­ازای مصرف مازاد، با ضریب 3/1 حداکثر نرخ تابلو سبز آن دوره در صورتحساب اعمال خواهد شد.

 

هزینه های مربوط به ترانزیت برق

 از خریداران برق علاوه بر هزینه ترانزیت برق، هزینه‌های مربوط به آبونمان، تجاوز از قدرت،  انرژی راکتیو، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. مالک شبکه متعهد است از دریافت هزینه ترانزیت برق خریداری شده در بورس انرژی را بر اساس مقررات جاری در محل مصرف تحویل نماید.

 

مقررات تعرفه های تنظیمی

از تمامی خریداران برق بالای یک مگاوات که تعرفه هرکیلووات ساعت برق مصرفی آنها بیشتر از متوسط نرخ بازار می باشد مبلغی معادل مابه­التفاوت تعرفه ابلاغی با متوسط نرخ بازار تحت عنوان مابه­التفاوت اجرای مقررات به ازای هر کیلووات ساعت برق معامله شده در تابلو اول، دریافت و به حساب شرکت توانیر نزد بورس انرژی واریز می­شود. نیروگاه­های دارای قرارداد خرید تضمینی برق مجاز به عرضه برق خود در بورس انرژی خواهند بود. در این صورت به ازای هر کیلووات ساعت برق معامله شده در بورس انرژی توسط نیروگاه­ها، علاوه بر دریافت قیمت نماد معامله شده در تابلو اول، مبلغ مابه التفاوت نرخ قرارداد خرید تضمینی به نیروگاه پرداخت می‌شود.

کلیه سرمایه‌گذاران جدید نیروگاهی، مجازند برق خود را در بورس انرژی عرضه نماید در این صورت به ازای هر کیلووات ساعت برق معامله شده در بورس انرژی توسط نیروگاه­ها، علاوه بر قیمت نماد معامله شده در تابلوی اول، مبلغی به عنوان جبران هزینه‌های سرمایه‌ای و مدت زمان معلوم آنها پرداخت می‌شود. همچنین با توجه به اثرات اتصال مولدهای تولید پراکنده به شبکه برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق معامله شده توسط این مولدها، علاوه بر قیمت نماد معامله شده در تابلو اول، مبلغی بابت تاثیر مولدهای تولید پراکنده بر هزینه­ های اجتناب شده سرمایه گذاری شبکه برق، از حساب شرکت توانیر در بورس انرژی به آنها پرداخت می‌شود.

 

خرید برق برای مشترکین بالای یک مگاوات

در صورتی که از مشرکین بالای یک مگاوات هستید، برای خرید برق مصرفی خود می توانید از پلن ها و مشاوره شرکت توسعه تجارت انرژی توان استفاده نمایید. بدین منظور با شماره های شرکت تماس حاصل نموده، یا فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند:

 

کلیپ آشنایی با خرید برق ویژه مشترکین بالای یک مگاوات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button