آدرس ما:

تهران | سعادت آباد

شماره تماس ما:

021-22140132

ایمیل ما:

info@energytavan.ir

شرکت توسعه تجارت انرژی توان

برق پایدار را از ما بخواهید

قیمت برق امروز

میانگین قیمت روزانه:

727,397 ریال بر مگاوات ساعت

حداکثر قیمت ساعتی:

651,124 ریال بر مگاوات ساعت

حداقل قیمت ساعتی:

497,474 ریال بر مگاوات ساعت

ویژگی ها و تمایزات

0

تعداد مشترکین

0

نیروگاه های طرف قرارداد

0

مگاوات فروخته شده

اخبار صنعت برق

خبر تحلیلی