قیمت برق امروز

حداکثر قیمت ساعتی:

۱,۰۵۵,۳۶۰ ریال بر مگاوات ساعت

میانگین قیمت روزانه:

۱,۰۵۲,۰۵۰  ریال بر مگاوات ساعت

حداقل قیمت ساعتی:

۱,۰۴۰,۹۰۶  ریال بر مگاوات ساعت


خدمات شرکت
تامین برق صنایع
خرید برق
مشاوره
راهکارها

ویژگی ها و تمایزات

  • نرخ های قابل مذاکره
  • شرایط پرداخت مناسب
  • انعطاف در میزان مصرف دوره ای مشترکین
  • امکان خرید ماهانه بصورت دوجانبه و بورس
  • آنالیز رایگان قبوض و محاسبه مقدار بهینه قرارداد دوجانبه برای مشتریان شرکت
  • مشاوره رایگان انواع روش های تامین برق با توجه به نیاز مشترکین

۰

تعداد مشترکین

۰

نیروگاه های طرف قرارداد

۰

مگاوات فروخته شده

اخبار صنعت برق

خبر تحلیلی